Regulamin organizacji imprezy urodzinowej

 1. Centrum Zabaw Rio nie pobiera opłaty wstępu od Solenizantki/-a.
 2. W przypadku urodzin łączonych (2 Solenizantów) pobierana jest dodatkowa opłata 25 PLN za drugiego solenizanta oraz 50 PLN za dodatkowy tron.
 3. Ze względów higienicznych wstęp do Centrum Zabaw RIO możliwy jest tylko w skarpetkach, zakazuje się wchodzenia na boso lub w butach (dotyczy dzieci i dorosłych).
 4. Ze względów organizacyjnych Centrum Zabaw RIO prosi o przestrzeganie 2 godzinnego czasu zabawy (salki urodzinowe będą dostępne dla rodziców/opiekunów 15 minut przed rozpoczęciem imprezy).
 5. Rezerwacji można dokonać osobiście – Centrum Zabaw RIO Włocławek ul. Zielony Rynek 21 (Hala SDH), telefonicznie nr tel.: 796 99 54 99 lub drogą elektroniczną rezerwacja@rio.wloclawek.pl.
 6. Celem potwierdzenia rezerwacji, Centrum Zabaw RIO prosi o wpłatę zaliczki w kwocie 100 PLN w przeciągu dwóch dni od wstępnej rezerwacji, wpłata osobista w kasie recepcji (gotówka, karta) lub przelew na konto bankowe nr 52 1090 1519 0000 0001 3206 6458.
 7. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna i dotyczy wybranego terminu. W przypadkach losowych, Centrum Zabaw RIO dopuszcza możliwość zmiany terminu imprezy nie później jednak niż 7 dni przed pierwotnie planowaną datą urodzin.
 8. W przypadku wyboru pakietu podstawowego Centrum Zabaw RIO informuje o konieczności dostarczenia przekąsek i napojów minimum 0,5 godziny przed planowanym początkiem przyjęcia.
 9. Podczas przyjęcia obowiązuje zakaz wnoszenia piniaty, napojów gorących, alkoholowych, napojów dla rodziców, włączania własnej muzyki, zatrudniania animatorów zewnętrznych.
 10. Spożywanie przekąsek i napojów odbywać się może tylko w wyznaczonych miejscach (salki urodzinowe, kawiarnia).
 11. Personel oraz animatorzy Centrum Zabaw RIO nie sprawują opieki nad dziećmi w trakcie imprezy okolicznościowej, rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad gośćmi i Solenizantką/-em.
 12. W szczególnych przypadkach (zdarzenia losowe) zastrzegamy sobie prawo do zmian: odwołania animacji lub zmiany terminu imprezy.
 13. Podczas trwania przyjęcia urodzinowego obowiązuje ogólny Regulamin Centrum Zabaw RIO.
 14. W przypadku dokonania uszkodzeń celowych w lokalu przez uczestników przyjęcia odpowiedzialność materialną ponosi osoba wyprawiająca urodziny.

Centrum Zabaw RIO
Zielony Rynek 21 (SDH Hala)
tel. 796 99 54 99
kontakt@rio.wloclawek.pl

Projekt i wdrożenie

Menu serwisu