Regulamin organizacji imprezy urodzinowej

 1. Urodziny organizujemy dla minimum 8 gości .
 2. Centrum Zabaw Rio nie pobiera opłaty wstępu od solenizanta/-ki.
 3. W przypadku urodzin łączonych (2 solenizantów) pobierana jest dodatkowa opłata 20 pln.
 4. Ze względów higienicznych wstęp do Centrum Zabaw RIO możliwy jest tylko w skarpetkach , zakazuje się wchodzenia na boso lub w butach /dotyczy dzieci i dorosłych/.
 5. Ze względów organizacyjnych Centrum Zabaw RIO prosi o przestrzeganie 2 godzinnego czasu zabawy (salki urodzinowe będą dostępne dla rodziców/opiekunów 15 minut przed rozpoczęciem imprezy).
 6. Rezerwacji można dokonać osobiście – Centrum Zabaw RIO Włocławek ul. – Zielony Rynek 21 (Hala SDH) , telefonicznie nr tel. 796 99 54 99 lub drogą elektroniczną rezerwacja@rio.wloclawek.pl
 7. Celem potwierdzenia rezerwacji, Centrum Zabaw RIO prosi o wpłatę zaliczki w kwocie 100pln w przeciągu dwóch dni od wstępnej rezerwacji , wpłata osobista w kasie recepcji (gotówka , karta) lub przelew na konto bankowe BZWBK 52 1090 1519 0000 0001 3206 6458
 8. W przypadku wyboru pakietu podstawowego Centrum Zabaw RIO informuje o konieczności dostarczenie przekąsek i napojów minimum 0,5 godziny przed planowanym początkiem przyjęcia.
 9. W przypadku korzystania z pakietu podstawowego rozliczenie imprezy następuje na podstawie rzeczywistej liczby gości( z uwzględnieniem punktu 1 regulaminu).
 10. Podczas przyjęcia obowiązuje zakaz wnoszenia piniaty , napojów gorących , alkoholowych , gazowanych ,włączania własnej muzyki , zatrudniania animatorów zewnętrznych.
 11. Spożywanie przekąsek i napojów odbywać się może tylko w wyznaczonych miejscach (salki urodzinowe , kawiarnia).
 12. Personel oraz animatorzy Centrum Zabaw RIO nie sprawują opieki nad dziećmi w trakcie imprezy okolicznościowej , rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad gośćmi i solenizantem /-ką.
 13. W szczególnych przypadkach ( zdarzenia losowe) zastrzegamy sobie prawo do zmian : odwołania animacji lub zmiany tematu imprezy .
 14. Podczas trwania przyjęcia urodzinowego obowiązuje ogólny Regulamin Centrum Zabaw RIO.
 15. W przypadku dokonania uszkodzeń celowych w lokalu przez uczestników przyjęcia odpowiedzialność materialną ponosi osoba wyprawiająca urodziny.

Projekt i wdrożenie

Menu serwisu